Projektová činnost
reference - Projektová činnost

Projektová činnost - Komplexní projektová dodávka

studie urbanistické a architektonické, projekty pro územní rozhodnutí, projekty pro stavební povolení, realizační dokumentace.

Dopravní stavby - železobetonové mosty, opěrné zdi, protihlukové stěny
Průmyslové stavby - výrobní haly, obchodní centra
Pozemní stavby -
architektonické a urbanistické studie, bytová výstavba, rekonstrukce
Železobetonové konstrukce -
monolity, prefabrikáty, skelety
Ocelové konstrukce -
výrobní haly, stožáry, rozhledny, komíny
Statické výpočty -
zakládání, železobetonové, ocelové a dřevěné konstrukce, statické posudky stávajících objektů

 

Akviziční a inženýrská činnost
reference - Akviziční a inženýrská činnost

Akviziční a inženýrská činnost

 Oblasti: 

 - Základnové stanice GSM
 - Technický dozor pozemních staveb
 - Konzultace a posudky při opravách a rekonstrukcích

 

Výstavba sítě GSM
reference - Výstavba sítě GSM

Výstavba sítě GSM

Komplexní akviziční, projektová a stavební dodávka více než 300 základnových stanic.

Účast na projektu UMTS.

Kontrakt na dodávku věží pro US Army.

 

Technologické celky a ocelové konstrukce
reference - Technologické celky a ocelové konstrukce

Technologické celky a ocelové konstrukce

Demontáž ocelového komínu o výšce 34m v areálu fakultní nemocnice v Plzni. Realizace 11/2017